1479391685New_City_Company_i_Iteccion_IV.jpg

Nevena Nedeljković

Izvršni direktor
Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavnje osoba sa invaliditetom "Iteccion"

Bilateral Meetings

 • (11:30 - 15:00)
1479391701New_City_Company_i_Iteccion_IV.jpg
DescriptionPreduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom
Organization Type Company
Phone0113067582
CountrySerbia
CityPančevo, Šandora Petefija 158 Google map
Areas of Activities

agriculture

  timber and building industry

   textile

    IT

     plastics and plastic products

      1479391628New_City_Company_i_Iteccion_IV.jpg
      Offer & Request

      Preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom "Iteccion"

      Preduzeće nudi saradnju za sva zainteresovana preduzeća, a posebno za preduzeća koja imaju više od 19 zaposlenih, a u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ( Član 27.), gde Zakon propisuje da je zapošljavanje osoba sa invaliditetom obavezna i dužnost svih poslodavaca kao i same države prilikom zapošljavanja u državnim organima. Ukoliko kompanije i poslodavci nisu u situaciji da zaposle osobu sa invaliditetom jer na evidenciji nezaposlenih NSZ-a nema onih koji bi ispunili kriterijume za to radno mesto, onda se poslodavci opredeljuju za jednu od alternativnih mera koje pruža preduzeće "Iteccion".

      Keywords: zapošljavanjeosobe sa invaliditetomposlovno-tehnička saradnja
      Cooperation Offered
      1. Technical co-operation
      2. Manufacturing agreement
      3. Sales / Distribution
      4. Other
      Cooperation Requested
      1. Technical co-operation
      2. Sales / Distribution
      3. Other