Jovanka Arsic-Karisic

Predsednik upravnog odbora
Build energy team-BET

Bilateral Meetings

  • (11:30 - 15:00)
DescriptionBuild Energy Team - BET je vodeća ekspertska kuća posvećena najvišim profesionalnim standardima u pružanju stručnih usluga, saveta i izgradnje kapaciteta u upravljanju projektima u oblasti: Zaštite životene sredine, Primena mera energetske efikasnosti (EE), Veće upotrebe obnovljivih izvora energije (OIE), Održivog ekonomskog i socijalnog razvoja.
Organization Type Company
CountrySerbia
CityBeograd, Breza 7 Google map
Areas of Activities

timber and building industry