1479120932-0-02-05-f41e25162c167d019e8e5aedf95ca7533c4222c81f2500fd24ffcfcdcd929602-V.jpg

Nataša Jovanovski

Menadzer
PKC Dunav

Bilateral Meetings

  • (11:30 - 15:00)
Descriptionунапређење и развој привредно-културних односа на локалном, регионалном, националном и међународном плану; сарадња са привредним и културним институцијама, сродним удружењима и организацијама у земљи и иностранству ради подстицаја и организовања заједничких акција за презентовање привредних и културних могућности и потреба и на тој основи идентификовања страних и домаћих ресурса (искуство, знање, технологија, партнерство и сл.); међусобна сарадња, размена искустава и повезивање својих чланова; допринос рационалнијој реализацији планова и програма.
Organization Type Other
CountrySerbia
CityNovi Sad, Železnička 12 Google map
Areas of Activities

timber and building industry

    tourism