Damir Kljajić

direktor
JU "Turistička organizacija opštine Derventa"

Bilateral Meetings

  • (11:30 - 15:00)
DescriptionJAVNA USTANOVA „TURISTIČKA ORGANIZACIJA OPŠTINE DERVENTA“ Javna ustanova „Turistička organizacija opštine Derventa“ (JU „TOODE“) osnovana je odlukom Skupštine opštine Derventa 2008. godine. „Turistička organizacija opštine Derventa“ ima za cilj razvoj, očuvanje i zaštitu turističkih vrijednosti na području opštine Derventa. „Turistička organizacija“ obavlja poslove: • promocije i unapređivanja turizma; • izrade programa razvoja turizma i odgovarajućih planskih akata;, • unapređivanja opštih uslova za prihvat i boravak turista; • usmjeravanja i koordinacije aktivnosti nosilaca turističke ponude i • obogaćivanja i podizanja nivoa kvaliteta turističkih i komplementarnih sadržaja. U „Turističkoj organizaciji opštine Derventa“ zaposleni su: • Damir Kljajić, direktor; • Mladen Pećić, stručni saradnik za turizam; • Ramajana Komnenović, administrativno-tehnički radnik; • Saša Bogdan, operativno-tehnički radnik. Kontakt: Javna ustanova „Turistička organizacija opštine Derventa“ Kralja Petra I bb, 74400 Derventa Telefon: +387 (0) 53 334 667 Faks: +387 (0) 53 334 667 e - mail: tod-derventa@hotmail.com www.otkrijderventu.com
Organization Type Other,
CountryBosnia-Herzegovina
CityDerventa, Kralja Petra I BB Google map
Areas of Activities

tourism